Частна детска градина Бояна – София

ЗА НАС

ScreenHunter_26283 Jul. 30 06.33Щастливото и пълноценно изживяно детство е решаващо за хармонията и равновесието в живота на човека. Затова, екипът от педагози в частна детска градина „БОЯНА” е насочил своите усилия към създаване на уютна и топла атмосфера, в която децата се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности. Времето, прекарано в детската градина, е време на радост, игри и безброй забавления. В ежедневното общуване със своите другари и възпитатели, малчуганите неусетно натрупват богат жизнен опит и получават стабилна основа от знания, умения и навици. И когато дойде време за раздяла, те прекрачват свободно, без притеснение, мотивирани и добре подготвени прага на училището.

Доказателство за това са нашите многобройни бивши възпитаници, които с години не ни забравят и често ни посещават, а техните родители продължават да търсят мнение и съвет за бъдещето обучение на своите деца.

ГРАДИНАТА
Частна детска градина „БОЯНА” се помещава в уютна и обновена триетажна сграда със собствено отопление, отговаряща на всички санитарни и хигиенни норми. Разполага с три помещения за игра и занимания, три спални, лекарски кабинет, санитарни и кухненски възли. Дворът има обособени кътове за игра, оборудвани с детски съоръжения.

Детската градина е основана през 2002 г. като детски център с английска забавачка за деца между 2 и 7 год. възраст и школа по английски език за ученици от І до ІV клас в кв. Хиподрума. През 2004 г. разширява своята дейност и след преместването си в новата база в кв. Бояна функционира като целодневна детска градина с ранно чуждоезиково обучение. През 2007 год. градината получава лиценз от МОН (заповед РД 14-211 от 27.06.2007 г.).

ЧДГ „БОЯНА” работи целогодишно от понеделник до петък. Всички официални празници и официално обявени неработни дни са неработни и за градината. За децата в детската градина се грижат опитни и висококвалифицирани педагози и помощник-възпитатели, лекар и логопед.

Детска градина „БОЯНА” предлага следните форми на посещения:

целодневна – от 8.00 ч. до 18.30 ч.
полудневна – от 8.00 ч. до 13.00 ч.
почасово гледане на деца

ЗАНИМАНИЯ
Частна детска градина „БОЯНА”предлага следните дейности:

обучение по програма, одобрена от МОН, покриваща държавните образователни изисквания по следните направления:

български език и литература за деца
математика
природен и социален свят
изобразителни и конструктивно-технически дейности
физическа и игрова култура

допълнителни дейности:

английски език за деца над 3 год. възраст
танци – народни и модерни
приложни изкуства
детски оркестър
плуване / ски
бойни изкуства
йога
руски език и немски език

свободни занимания:

ГРУПИ

Децата са разделени на три възрастови групи, всяка от които има свои различни образователни и възпитателни потребности.

І (яслена) група – за деца между 2 и 3 год. възраст. Водещи са бързата и безболезнена адаптация на детето към среда, различна от семейната. Утвърждава се детската самоличност, увереността в собствените възможности и доброто самочувствие.

ІІ група – за деца от 3 до 5 год. възраст. Работи се върху емоционалното и творческо развитие на детето, усъвършенстват се умението за изразяване на собствените мисли, чувства и настроения, изявите на отзивчивост и съпричастност към околните.

ІІІ група – за деца от 5 до 7 год. възраст. Акцентира се върху подготовката за училище чрез изграждане на начални умения за четене и писане, развитие на мисленето чрез различни тестове и занимателни задачи, формиране на качествата самостоятелност и организираност.

ПРИЕМ
Записването в частна детска градина “Бояна” става по всяко време на годината при наличие на свободни места. Родителите се запознават с условията и правилника за вътрешния ред. След представяне на необходимите документи се сключва договор за обучение и възпитание.

Документи за прием в детската градина:
копие от акт за раждане;
медицински документи, издадени от личния лекар:
копие от имунизационния паспорт;
отрицателен резултат от изследване за чревни паразити;
изследване на кръв и урина;
бележка от личния лекар, удостоверяваща, че детето не е в контакт със заразни болести;
бактериологично изследване за салмонелоза и дизентерия.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_26254 Jul. 30 06.26ScreenHunter_26270 Jul. 30 06.27ScreenHunter_26271 Jul. 30 06.27ScreenHunter_26272 Jul. 30 06.28ScreenHunter_26273 Jul. 30 06.28ScreenHunter_26274 Jul. 30 06.28ScreenHunter_26275 Jul. 30 06.28ScreenHunter_26276 Jul. 30 06.28ScreenHunter_26277 Jul. 30 06.28ScreenHunter_26278 Jul. 30 06.28ScreenHunter_26279 Jul. 30 06.28ScreenHunter_26280 Jul. 30 06.28ScreenHunter_26269 Jul. 30 06.27ScreenHunter_26268 Jul. 30 06.27ScreenHunter_26267 Jul. 30 06.27ScreenHunter_26255 Jul. 30 06.26ScreenHunter_26256 Jul. 30 06.26ScreenHunter_26257 Jul. 30 06.26ScreenHunter_26258 Jul. 30 06.26ScreenHunter_26259 Jul. 30 06.26ScreenHunter_26260 Jul. 30 06.26ScreenHunter_26262 Jul. 30 06.26ScreenHunter_26263 Jul. 30 06.26ScreenHunter_26264 Jul. 30 06.27ScreenHunter_26265 Jul. 30 06.27ScreenHunter_26266 Jul. 30 06.27
КОНТАКТИ

Частна детска градина Бояна – София – boyana-bg.com
Адрес: гр. София, бул. „Александър Пушкин” №63
Тел.: 02 856 85 86
Моб.тел.: 0898 458 077; 0884 629 152
E-mail: boyana_centre@abv.bg

Текст и изображения: boyana-bg.com

За автора