ЧСИ Милена Миланова Джоргова – Иванова

ЗА НАС

ScreenHunter_7400 Aug. 14 06.53Частен съдебен изпълнител Милена Миланова Джоргова район на действие град Кюстендил, вписана под № 744.

Частният съдебен изпълнител е длъжностно лице, на което законът е възложил принудителното изпълнение на частни и публични вземания на територията на съответния Окръжен съд .

Правомощия

При изпълнение на своята дейност частният съдебен изпълнител има следните права :

 • да проучва имуществото на длъжника;
 • да прави справки;
 • да набавя документи, книжа и др.;
 • да определя начина на изпълнение;
 • да бъде пазач на описаното имущество;
 • да бъде управител на обезпеченото имущество;
 • да посредничи за спогодба между страните;
 • да бъде депозитар;
 • да предаде заложеното имущество;
 • да продаде заложеното имущество;
 • да връчва съдебни призовки и книжа.
ПРОЦЕДУРИ
Процедури

При представяне на изпълнителния лист или друг акт подлежащ на изпълнение, частният съдебен изпълнител :

 • събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата- събира и публични вземания;
 • извършва: въводи във владение на физически и юридически лица на недвижими имоти, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;
 • налага запори като обезпечение върху имущество на длъжници по обезпечителни производства;
 • по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество, по реда на чл.35 от Закона за особените залози, във връзка с чл. 414 от Гражданско процесуалния кодекс;
 • по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданско процесуалния кодекс;
 • извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон.
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_7394 Aug. 14 06.46ScreenHunter_7395 Aug. 14 06.46ScreenHunter_7396 Aug. 14 06.46
КОНТАКТИ

ЧСИ Милена Миланова Джоргова
Адрес: гр. Дупница, ул. Солун No1, ет. 1, стая No5.
Тел.: 0701 51 467
Моб.тел.: 0879595231
E-mail: shhdjorgovadelovodstvo@abv.bg

За автора