“ДИМАКС СЕКЮРИТИ” – Системи за сигурност и комуникации Кнежа

ЗА НАС

ScreenHunter_2924 Oct. 02 15.45Ние развиваме своята търговска дейност в областта на системите за видеонаблюдение, сигнално-охранителни системи, контрол на достъпа, мониротинг, комуникации (LAN, домофонни и телефонни мрежи). Работим с продуктите на водещи световни производители като : Sony, LG, Samsung, Bosch, AVerMedia, Kingwave, RaySharp мн. други. Предлагаме цялостни решения съпътстващи изграждането на една модерна система за контрол и сигнализация от проектирането, доставката, монтажа до поддръжката. Стараем се нашите клиенти да виждат в нас не просто изпълнители на тяхното задание, а свой доверен екип от консултанти. При нас работи екип от млади и амбициозни хора, специално обучени, за да могат да ви предложат качествени проекти за решения за сигурност във всички области на живота: транспорт, болници, училища, градска среда, ненаселени места, административни сгради, бизнес центрове, големи търговски обекти и др. В работата си отдаваме изключително значение на дългосрочното сътрудничество с нашите клиенти. Технологиите са само средство за постигане на Вашите цели, а за нас приоритет No1 е да ги доставим и настроим да работят, както Вие очаквате, при това на най – добрата цена, която някога ще получите.

УСЛУГИ
 • Видеонаблюдение
 • Сигнално-охранителна техника и периметрова охрана
 • Домофонни системи
 • LAN мрежи и комуникации
 • Контрол на достъп и работно време
 • Бариери и паркинг системи
 • Софтуерни разработки
ПОДДРЪЖКА
 • 24 часа център за видеонаблюдение;
 • 24 часа линия за онлайн поддръжка;
 • Дистанционна поддръжка на инсталираното оборудване;
 • Техническо обслужване и перфектен сервиз;
 • Технически сервиз – диагностика, ремонт, тестване на техниката, технически консултации и др. Основната задача на сервиза е да поеме гаранционното и извънгаранционното техническо обслужване на техниката, предлагана от ДИМАКС СЕКЮРИТИ – както марковата техника, така и техниката асемблирана във фирмата. Посредством телефон, e-mail или през нашата онлайн система клиентите могат да получат безплатна консултация. Ако проблемът не изисква преглед от специалист, клиентът получава инструкции за решаването му;
 • Системен сервиз – системната поддръжка е един от елементите в концепцията за цялостно обслужване, заложена в политиката на ДИМАКС СЕКЮРИТИ. Основната дейност, свързана със системната поддръжка е инсталиране и поддържане както на системен, така и на приложен софтуер;

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Устройството се доставя в сервиза от клиента или упълномощено от него лице, регистрира се в сервизната ни системата, и се отпечатва сервизна карта в 2 екземпляра, подписана от клиента (упълномощеното лице) и служител на ДИМАКС СЕКЮРИТИ . Единият екземпляр се предава на клиента и трябва да бъде пазен и предоставен от него при приключване на сервизното обслужване;
 • Издава се резолюция на проблема от сервизен техник на ДИМАКС СЕКЮРИТИ;
 • Сервизен техник извършва ремонта на устройството, определя се цена за ремонта (ако има такава) или се издава препоръка за подмяна;
 • Устройството се предава на клиента (или упълномощеното от него лице), при което се съставя и отпечатва допълнение към сервизната карта, в което се описва хронологията на ремонта – резолюция, ремонтни дейности и т.н. Допълнението се отпечатва в 2 екземпляра, единият от които остава у клиента;
 • Устройството напуска сервиза на фирмата единствено след издаването на това допълнение

АБОНАМЕНТНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Абонаментната поддръжка е комплексна услуга, включваща в себе си редица мерки за превантивно предпазване от системни сривове и оптимизиране на работата на техниката;
 • Особено подходяща е за тези, които ценят своето време и за които бързата и адекватна реакция при отстраняване на възникнали проблеми е от голямо значение;
 • Ние разполагаме с професионалисти с богат опит в сферата на системите за сигурност и комуникациите, които постоянно следят за нововъведенията свързани с тяхната работата;
 • Разбирайки нуждите на своите клиенти ДИМАКС СЕКЮРИТИ предлага услугата «Абонаментно техническо обслужване»;
 • При абонамент се съставя досие на всяка техника поотделно, завеждащо се в база данни;
 • Така също ние винаги ще знаем за коя техника става въпрос при проблем и няма да Ви задаваме досадни въпроси;
 • Фирмата разполага със съвременен, технологично оборудван сервизен център;
 • Създадена е мощна специализирана система за следене, контрол и изпълнението на всички заявки;
 • Нашите специалисти имат дългогодишен опит в техническата поддръжка на системите за сигурност и комуникции.
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_2917 Oct. 02 15.39ScreenHunter_2918 Oct. 02 15.39ScreenHunter_2919 Oct. 02 15.40ScreenHunter_2920 Oct. 02 15.40ScreenHunter_2921 Oct. 02 15.40
КОНТАКТИ

“ДИМАКС СЕКЮРИТИ” – Системи за сигурност и комуникации Кнежа – dimaxsecurity.com
Адрес: гр. Кнежа, ул. Никола Петков 111
Моб.тел.: 0889 848 884
Е-mail: info@ dimaxsecurity.com

Текст и изображения: dimaxsecurity.com

За автора