Градстрой ЕООД – Строителни дейности Пловдив

ЗА НАС

screenhunter_43464-oct-05-06-25Фирмата е създадена през 2002 г. и дейността и започва с изграждането на Търговски център за строителни материали “АЛАТИ”, който е чат от нея и осигурява дейността на търговското и направление. Офисът и в момента се намира в новоизградената бизнес сграда на бул. “Васил Априлов” 20.

Днес ние разполагаме с отличен инженернотехнически персонал, високо квалифицирана работна ръка и технологична съоръженост за изпълнение на:

- проучване и проектиране;
– строителство “до ключ” на промишлени, обществени и жилищни сгради;
– строителство срещу обезщетение;
– ремонт и реконструкция на сгради;
– производство на обзавеждане за бани и кухни;
– луксозни офиси под наем в централна градска част.
Работейки за ВАС ние гарантираме качество на изпълнението, спазване на уговорените срокове за строеж, компетентен надзор и контрол до пълна реализация на обекта.

ПАСИВНА ПОЖАРОЗАЩИТА

Монтаж на продукти за осигуряване на пасивна пожарозащита, съобразно законите. Законодателството изисква системи за пожарозащита на сгради и хора. Пожаро-защитата има три критични фактора:

ДЕТЕКЦИЯ и ранно предупреждение за евакуация и борба с пожара.

ПОТУШАВАНЕ – АКТИВНА пожарозащита със с-ми за пожарогасене. Дори, когато огънят се потуши бързо, той все още е източник на токсични газове, които се разнасят свободно без възможност за ограничаване.

ПРЕГРАДИ – Предотвратяването на разпространение на пожара от една част на сградата към друга е известно като ПАСИВНА пожаро-защита. С цел ограничаване на пожара се разделя пространството в сградата на модули, за да се задържи огъня, без необходимостта от помощни системи. Стените, бетонните плочи и други негорими прегради в една сграда представляват пасивната пожарозащита. При нарушаване на целостта им от кабелни трасета, вентилационни, флуидни тръбни системи, конструктивни/сеизмични отвори и фуги, окачени фасади, се нарушава и пожаро-безопасността на сградата. Димът и пламъците си проправят път през сградата с невероятна скорост. Дори и най-добрите активни пожарозащитни системи като, детекторите за дим и спринклерите, могат да се окажат неефективни поради липса на захранване, налягане или неправилна поддръжка. Резултатът може да бъде катастрофален – загуба на недвижима собственост, бизнес, и най-лошото: загуба на човешки живот. Тъй като АКТИВНИТЕ противопожарни методи могат да откажат, законодателството изисква ПАСИВНИ противо-пожарни системи.

SPECIFIED TECHNOLOGIES INC.
Specified Technologies, Inc. (STI) е индустриален лидер, изцяло посветил усилията си в разработване на иновационни, надеждни противопожарни решения, които възпрепятстват разпространението на огън и пушек. От над 30 години мениджърския екип работи ръка за ръка със строителната индустрия с цел създаване на инивационни противопожарни решения за всички видове строителни и модернизационни приложения. STI предлагаме най-широк диапазон от тествани и сертифицирании системи – повече от всеки друг производител. Материалните изисквания са сведени до минимум и проектира своите системи, като насочва вниманието си към процеса на монтиране. Резултатът е по-малко труд и значително по-ниски инсталационни разходи. Тъй като STI се занимава само с противопожарни системи, концентрира всичките си ресурси в осигуряване на най- високо качество, и напълно тествани иновационни пожаро-спиращи решения. Specified Technologies Inc. е отрасловия лидер в разработването на иновационни противо-пожарни системи, спиращи разпространението на огън, дим и токсични газове. Тествани съгласно EN 1366-3 /БДС EN 1366-3/.

Фирма „Градстрой” ЕООД е с предмет на дейност извършване на СМР до ключ, интериорни решения, търговия със строителни материали и изграждане на системи за пасивна пожарозащита. ГРАДСТРОЙ е специализирана при работа с големи проекти и разполага с екипи сертифицирани технически специалисти и консултанти.

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

- П Р О Д А В А
– К У П У В А
– Н А Е М И
Предлагаме под наем офис помещения на бул. “Васил Априлов” 20, в луксозна сграда с асансьор и подземен гараж, с тераси.

- от 3ти до 7ми етаж
– от 90 до 140 м2

ГАЛЕРИЯ

screenhunter_43457-oct-05-06-18screenhunter_43458-oct-05-06-18screenhunter_43459-oct-05-06-18screenhunter_43460-oct-05-06-19screenhunter_43461-oct-05-06-19
КОНТАКТИ

Градстрой ЕООД – Строителни дейности Пловдив – gradstroi.com
Адрес: гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” 20, ет. 5
Тел.: 032 644 740
Факс: 032 644 770
Моб.тел.: 0884 111 881
Е-mail: gradstroi@ abv.bg; gradstroi@ mail.bg

Текст и изображения: gradstroi.com

За автора