ИННА-АГРО-2006 ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_48598 Jul. 24 21.45ИННА-АГРО-2006 ЕООД е със седалище и адрес на управление град Враца. Земеделският производител е регистриран като еднолично дружество с ограничена отговорност и основен предмет на дейност производство на селскостопанска продукция. Фирмата обработва собствени и арендувани земеделски площи, в землището около село Лиляче.

Добрата продукция и качество на пшеницата и ечемикът, които се произвеждат ежегодно от компанията Инна Агро 2006, се дължат на изключителната селекция от висококачествени семена, безвредни торове и препарати за растителна защита. Производството на ИННА-АГРО-2006 ЕООД се изпъква с високо качество и устойчивост на атмосферните условия. В дружеството работи квалифициран персонал от специалисти, които се работят спазвайки европейските стандарти и изисквания. За потребностите на своето производство, фирмата притежава съвременна и модерна техника за обработка на земята, реализирането на продукцията и съхранението. Земеделските машини с които разполагаме се постига минимален разход на суровини и максимално покриване на обработваемите земеделски земи.

ПРОИЗВОДСТВО
    • царевица
    • пшеница
    • ечемик
    • слънчоглед
    • рапица
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_48598 Jul. 24 21.45ScreenHunter_48591 Jul. 24 19.53ScreenHunter_48592 Jul. 24 19.53ScreenHunter_48593 Jul. 24 19.53ScreenHunter_48594 Jul. 24 19.53
КОНТАКТИ

ИННА-АГРО-2006 ЕООД
Адрес: гр. Враца, ул. Искър 3
Тел.: 092 666 986
Моб.тел.: 0887 283 699
E-mail: inna_agro@ abv.bg

За автора