ЗКПУ ПЕЙЧИНОВО

ЗА НАС

ScreenHunter_48602 Jul. 24 22.13ЗКПУ ПЕЙЧИНОВО, област Русе се занимава с отглеждане, обработка и търговия на зърнени култури.

Кооперацията отглежда и пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и други зърнени култури.

Голямата площ земеделска земя, която обработваме, нарежда кооперация на челна позиция в производството и реализацията на земеделска продукция. Отличният почвен тип, благоприятните климатични условия, и големият размер обработваеми площи са предпоставка за получаването на качествена продукция.

За обработката на земеделските земи разполагаме с модерна селскостопанска техника и екип от селскостопански служители.

Фирмата разполага със собствено зърнохранилище за съхранение на добитата селскостопанска продукция.

Благодарение на екипът, работещ във фирмата и качествената селскостопанска техника, успяхме да се докажем и утвърдим като коректен и сигурен партньор.

ПРОДУКЦИЯ

Пшеница
Ечемик
Царевица
Слънчоглед
Други зърнени култури

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_48591 Jul. 24 19.53ScreenHunter_48592 Jul. 24 19.53ScreenHunter_48593 Jul. 24 19.53
КОНТАКТИ

ЗКПУ ПЕЙЧИНОВО
Адрес: с. Пейчиново, обл. Русе, ул. Георги Димитров 29
Тел.: 0812 34 14
Моб.тел.: 0887 412 698
E-mail: zkpu_peichinovo@ mail.bg

За автора