„Морски дар 09“ ЕООД – риба и рибни продукти

ЗА НАС

ScreenHunter_7113 Oct. 05 18.20Фирмата, поставила началото на дейността, която днес „Морски дар 09“ ЕООД развива, е ЕТ „Вики – Христо Радков“. Тя е създадена през 2003 г. в гр. София с основен предмет на дейност – продажба на охладена и замразена риба и рибни продукти.
В началото на своя път в рамките на 3 години – до 2007г., ЕТ „Вики – Христо Радков“ отваря последователно магазини за риба на бул. „Ломско шосе” № 135 и бул. „Ломско шосе” № 94 под логото „Морски дар“. През този период компанията предлага една новост в рибарския сектор, а именно безплатно почистване и транжиране на охладена риба на всеки един клиент, дейност, която и понастоящем практикува за своите клиенти.

За периода 2004 – 2007 г. ЕТ „Вики – Христо Радков“ прави още едно нововъведение. Тя създава първите, в София специализирани павилиони за пържена и печена риба, които предоставят на клиентите възможността да опитат приготвени и готови за консумация над 15 различни видове риба и рибни продукти. Това са павилионите на бул. „Ломско шосе” № 135 на бул. „Ломско шосе” № 46.
През 2007 г. ЕТ „Вики – Христо Радков“ разширява своята структура и открива нов магазин с павилион за готова риба на пазара на кв. „Красна поляна”. С оглед новите нужди от логистика и складова база, ЕТ „Вики – Христо Радков“ предприема няколко стъпки по осъществяване на целите си. През 2008 г. наема помещение в бившия РУМ на кв. „Овча купел” 2, където създава складова база за замразена и охладена риба, магазин и помещение за печена и пържена риба. През този период фирмата закупува два хладилни микробуса за осъществяване на логистика и спедиция за своите магазини.

На 29.01.2009 г. ЕТ „Вики – Христо Радков“ е преобразувана във фирма „Морски дар 09“ ЕООД, чийто собственик е Христо Радков. Привлечени са свежи капитали и допълнителен ръководен персонал с дългогодишен опит в търговията с хранителни продукти и бързооборотни стоки в лицето на Радослав Радков и Божидар Радков.

През първите шест месеца от създаването си „Морски дар 09“ ЕООД открива два нови магазина – на бул. „Стефан Стамболов” № 21 и бул. „Ал. Стамболийски” № 150 и закупува още два хладилни микробуса. Това е периодът, през който „Морски дар 09“ ЕООД поставя началото на своята дистрибуторска дейност, като едни от големите клиенти на фирмата стават ресторанти “Ниагара”, ресторант „Кумбаре”, пицария „Виктория”, магазини „Фантастико”, магазини „345” ООД и др.
През 2011 г. „Морски дар 09“ ЕООД започва да се занимава с внос на риба и рибни продукти от Гърция, Франция и става дистрибутор на мариновани продукти и хайвер на гръцката фирма Paltsidis Ltd.

До края на 2011 г., само за период от 7 години, „Морски дар 09“ ЕООД вече разполага с 6 търговски обекта за охладена, замразена, пържена и печена риба, 4 микробуса за извършване на логистична дейност, както и нова складова база.
Фирма „Морски дар 09“ ЕООД се стреми да бъде предпочитания патньор за всеки пряк клиент чрез магазините си, както и за всяка верига магазини или ресторанти чрез дистрибуционите си канали. Поради тази причина, компанията изгражда професионална система за дистрибуция, маркетинг и логистика. За нас потребителят и неговите нужди са в основата за постигане на успех.

„Морски дар 09“ ЕООД има за цел да развива, произвежда и търгува с риба и рибни продукти. Ние възнамеряваме да увеличим позициите си и да се утвърдим като лидер на пазара, чрез осигуряване на висококачествени услуги и дългосрочно партньорство за клиентите си, продуктова диверсификация и ефективни ресурси на управление.

ЦЕЛИ

Основните цели, които „Морски дар 09“ ЕООД поставя пред себе си са разделени на няколко компонента:

 • Непрекъсната специализация в предмета на дейност – дистрибуция, маркетинг и логистика на бързооборотни стоки;
 • Постигане на постоянен и стабилен растеж;
 • Висока ефективност по параметрите на:

Маркетинг:

 • Разработване и прилагане в действие на маркетонгови стратегии според спецификата на българския пазар, съчетани с подходяща търговска и комуникационна политика;
 • Развиване на портфолиото и иновации с цел задоволяване на потребителските нужди;
 • Сключване на договори с доставчици, даващи ексклузивни права на територията на България;
 • Диверсифициране на гамата продукти с Черноморски, Средиземноморски и океански видове риба, и морски деликатеси;
 • Създаване и прилагане в действие на ефективни маркетингови кампании;

Дистрибуция и обслужване:

 • Увеличаване на дистрибуторските дейности;
 • Посредством над 60 контакта дневно от търговците на фирмата и обслужване на над 1800 клиента (обекта) на месец, „Морски дар 09“ ЕООД се стреми да покрие максимално всичките си канали на дистрибуция, постигайки високи качествени и количествени параметри;
 • Постигане на високо ниво на обслужване на клиентите, чрез предоставяне на възможност за обработване на риба и рибни продукти според изискванията на клиентите;
 • Поддържане и увеличаване на гамата от продукти предлагани в магазините на „Морски дар 09“ ЕООД;
 • Качество на предлаганите продукти и услуги;
 • Прозрачност, стремеж към откритост в контактите си с клиенти;
 • Креативност по отношение на изискванията на нашите клиенти;

Логистика:

 • Изграждане на база, включваща: склад за замразен и склад за охладена риба, преработвателен цел и препакетировъчна част;
 • Използване на система за управление на складови наличности;
 • Изграждане на инфраструктура и по-голяма складова площ;
 • Изграждане на териториална инфраструктура по внос и дистрибуция, не само на територията на София, но и на цялата страна;
 • Увеличаване на транспортните средства (автопарка) на фирмата;
 • Ефективно, бързо и икономично обслужване на клиенти и доставка на стоките;

Тези убеждения са в основата на всички наши действия и показват виждането на ръководството за принципите за реализиране на бизнес идея.

„Морски дар 09“ ЕООД се стреми да бъде предпочитаният партьор за всяка една компания, която търси професионално изградена система за дистрибуция, маркетинг и логистика на бързообортни продукти на територията на страната. За нас потребителят и неговите нужди са в основата за постигане на успех.

ВНОС

Основната задача на компонента внос е да осигури достатъчно голяма диверсификация на риба и рибни продкти за вътрешния пазар в точното време и необходими количества. Естеството и конкретизирането на внасяната стока се определя на база непрекъснато наблюдение на пазара, неговите нужди и съответната сезонност в търсенето.

Търсената диверсификация в рибните продукти и намаляването на тяхната сезонност се отразява на стабилизирането на оборотите на фирмата и намаляването на разликите в тях през различните периоди от годината.

За да се гарантира избягването на изброените по-горе проблеми пред рибния сектор, „Морски дар 09“ ЕООД е изградило политика на дългогодишно сътрудничество със своите доставчици, както и структура на внос със собствен транспорт от рибни борси в съседна Гърция. Компанията обезпечава тези сътрудничества с договори, по възможност предлагащи ексклузивни права на територията на страната.

Своите доставчици „Морски дар 09“ ЕООД подбира на база изградени във времето компоненти и параметри, а именно:

 • Опит;
 • Качество на предлаганата стока;
 • Цени;
 • Документална обезпеченост;
 • Условия на плащане;
 • Капацитет на предлаганите стоки;
 • Възможност за лесна и своевременна комуникация;

„Морски дар 09“ ЕООД е компания, която обръща особено внимание на внос на риби и рибни продукти, които са аквакултури поради факта, че те са възобновяеми и екологично чисти, а това е изключително важно за фирмите и рибния сектор, като цяло, в Световен мащаб.

ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ

„Морски дар 09“ ЕООД има в своята структура 5 магазина за охладена, замразена риба и рибни продукти, в които има и отделение за топла точка, както и 1 самостоятелен павилион за пържена и печена риба, които предлагат на клиентите готови риби и рибни продукти, с което спестяват на много клиенти невъзможността да си приготвят сами риба, а имащи желание да консумират такава.

Играждането на тези магазини е осъществено по начин, по който не са във финансова тежест на компанията, а точно обратното – промотират успешно мисията на фирмата, увеличават оборотите й и реализират голяма част от фирмените цели.

Всичко това е постигнато посредством инвестирането в една корпоративна програма насочена директно към консуматора (клиента) на риба и рибни продукти. „Морски дар 09“ ЕООД е първата компания в България, която предлага професионално обслужване на своите клиенти предоставяйки им безплатно услугата чистене и транжиране на охладена риба и обработването на рибата или рибния продукт по желание на клиента.

Като следваща стъпка в директните продажби насочени към клиента и утвърждаването на бизнес идентичността на „Морски дар 09“ ЕООД е промотирането на изгражданата на интернет страница на компанията, която представя цялостна информация за историята, мисията и целите на фирмата, продуктов каталог, галерия на магазините си, видове традиционни и екзотични рецепти с риба и рибни продукти и не на последно място, в нея с публикувани референции от клиентите ни за професионалните ни взаимоотношения с тях.

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ

Логистика и транспорт

Логистиката на фирма „Морски дар 09“ ЕООД осигурява надеждност и сигурност на операциите през целия логистичен процес – от приемането и обработване на стоката, през складирането и съхраняването й, до осъществяването на доставката на стоката към крайните точки за продажба. Основата за качествена работа и увереност в логистичния процес е следствие от дългогодишния опит на собственика на фирмата – Христо Радков и нейният управител – Радослав Радков, в областта на логистичното управление. Всичко това позволява на компанията да предложи логистична услуга, от която нейните партньори и клиенти се нуждаят, предвид индивидуалните особености на дистрибуционния канал, в който се извършва и спецификата на организиране на доставките в него.

Инфраструктура и складови площи

Логистичната структура на „Морски дар 09“ ЕООД управлява над 560м2складова площ, като тенденцията е за изграждане на поне 5 пъти по-голяма, с цел удовлетворяване настоящите и бъдещи нужди на компанията. Централният логистичен център с обща логистична и инфраструктурна площ от над 1900 кв.м се намира в гр. София, кв. Военна рампа, ул. проф. Иван Георгов №3, където има изградена система за контрол на процесите и документите (НАССР) с всички разрешителни и санитарни изисквания по ISO 22000:2005 и ветеринарен рег.№ BG2213012EO, с цел осигуряване на експорт към нашите партньори в София и страната.

Транспортни средства

За да осигури качествена и навременна доставка на продуктите до своите клиенти фирмата инвестира средства в закупуването на 5 транспортни средства – хладилни микробуси и ванове. Чрез тях ежедневно се изпълняват доставки до средно 100 крайни точки само в София. Времето за доставка от момента на заявяването им е между 6 и 10 часа, като компанията се стреми максимално да удовлетвори изискванията на клиентите за часове на прием и предварително обработване и опаковане на рибата и рибните продукти.

ДИСТРИБУЦИЯ И РАЗНОС

Дистрибуцията е основна дейност на компанията „Морски дар 09“ ЕООД. В това направление работи екип наброяващ повече от 15 човека. Благодарение на опита и професионализма им са създадени отношения на уважение с над 500 клиента от различни дистрибуторски канали – магазини, ресторанти, големи търговски вериги.
Териториална политика
Стратегията на компанията в тази насока е засилване на дистрибуцията, за да се осигури постоянен поток на стоки. За тази цел ръководството на „Морски дар 09“ ЕООД разработва план по разделяне на територията на София и България на 8 части групирани около по-големите градове – София, Плевен, Русе, Варна, Бургас, Хасково, Пловдив, Благоевград, където да се осъществят контакти с партньори, които да сключат дистрибуционен договор с „Морски дар 09“ ЕООД. Целта на тази стратегия е изграждане на дълготрайно дистрибуционно сътрудничество, което да гарантира на компанията закупуването и реализирането на нейната стока. По този начин бързо и ефективно ще се покрие територията на България. Това от своя страна задължава компанията да предлага дивирсифицирана продуктова гама на ниски цени и минимална надценка, което може да се гарантира от договорните отношения на „Морски дар 09“ ЕООД с нейните вътрешни и външни доставчици.
Друг аспект на дистрибуционната политика на „Морски дар 09“ ЕООД е засилване на предлагането и листване на риба и рибни продукти в големите търговски вериги, което ще спомогне за достигането на продуктите на „Морски дар 09“ ЕООД по-лесно и по-бързо до крайния клиент.
Стратегиите, които „Морски дар 09“ ЕООД е предприела с цел постигане и утвърждаване на лидерски позиции на пазара на риба и рибни продукти, не биха били постижими и успешни без увеличаване на капацитета на компанията. Ръководството на компанията осъзнава тези обстоятелства, което води неминуемо до необходимостта от изграждане и оборудване на голяма складова база, преработвателен цех, увеличаване на транспортните средства и работна сила и не на последно място иновиране на продуктите.

ПРОДУКТИ

Продукти

Верига магазини „Морски дар 09“ ЕООД се стреми да удовлетвори всички изисквания на своите клиенти по отношение на предлаганото разнообразие на охладени и замразени риби, рибни продукти и морски деликатеси. За постигането на това разнообразие компанията е  осъществила контакти с  големи доставчици като Егео, Атлантик, Нова търговска компания на територията на страната, както и с големи преработвателни цехове на територията на Гърция като G. Apostolou S.A, Paltsidi S.A, Omiros S.A и рибната борса на Миханьона.

 • Охладени риби
 • Замразени риби
 • Морски деликатеси
МАГАЗИНИ

При нас ще намерите богато разнообразие от охладени и замразени риби, рибни деликатеси, жива, пържена и печена риба. Предлаганите риби и рибни продукти от верига магазини „Морски дар“ се характеризират с изключително високи вкусови качества на достъпни цени, а предлаганите услуги с европейско качество. Благодарение на точността и коректността към своите партньори, компанията продължава да печели клиенти и ако Вие желаете сигурен и надежден партньор, не се колебайте да се свържете с нас или да ни посетите в някой от посочените по-долу фирмени магазини.

УСЛУГИ
 • Предоставяне на богат асортимент на риба и рибни продукти;
 • Доставка до търговски обект;
 • „Морски дар 09“ ЕООД се стреми да покрие максимално всичките си канали на дистрибуция, постигайки високи качествени и количествени параметри;
 • Качество на предлаганите продукти и услуги;
 • Прозрачност, стремеж към откритост в контактите си с клиенти;
 • Креативност по отношение на изискванията на нашите клиенти;
 • Почистване и транжиране на риба според нуждите на клиента;
 • Пакетиране и опаковане според нуждите на клиента;
 • Предлагане на пържена и печена риба.
ДОСТАВКИ

КАК ДА ПОРЪЧАТЕ?

Избирате си продукти от сайта и количеството на всичко каквото Ви трябва и след това можете да направите поръчката си по два начина:

  1. Контактната форма за заявка
  2. bannerphone bezplatnadostavka

Желателно е да получаваме заявките от „днес за утре”. Може да се дават заявки през работно време (07.00ч.-18.00ч.) или на скайп (morskidar_office), и-мейл (order@morskidar.bg), телефонен секретар, факс, чрез SMS след 18.00ч. По този начин ние гарантираме, че Вие ще получавате заявените продукти, в удобно за вас време, без да затрудняваме работния ви процес и така максимално ще задоволим вашите изисквания.

Заявки дадени до 10 часа сутрин се изпълняват в рамките на същия ден.

Начин на доставка?

Времето за доставка от момента на заявяването на поръчката е между 6 и 10 часа, като компанията се стреми максимално да удовлетвори изискванията на клиентите за часове на прием и предварително обработване и опаковане на рибата и рибните продукти.

Доставката е БЕЗПЛАТНА за ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА СОФИЯ

Плащане?

Извършва се след доставка на стоките до посочения в поръчката Ви търговски или преработвателен обект.

Морски дар 09“ ЕООД се стреми да покрие максимално всичките си канали на дистрибуция, постигайки високи качествени и количествени параметри.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_7082 Oct. 05 18.14ScreenHunter_7096 Oct. 05 18.16ScreenHunter_7097 Oct. 05 18.16ScreenHunter_7098 Oct. 05 18.16ScreenHunter_7099 Oct. 05 18.16ScreenHunter_7100 Oct. 05 18.16ScreenHunter_7101 Oct. 05 18.16ScreenHunter_7102 Oct. 05 18.17ScreenHunter_7103 Oct. 05 18.17ScreenHunter_7104 Oct. 05 18.17ScreenHunter_7105 Oct. 05 18.17ScreenHunter_7106 Oct. 05 18.17ScreenHunter_7095 Oct. 05 18.16ScreenHunter_7094 Oct. 05 18.16ScreenHunter_7083 Oct. 05 18.14ScreenHunter_7084 Oct. 05 18.14ScreenHunter_7085 Oct. 05 18.14ScreenHunter_7086 Oct. 05 18.15ScreenHunter_7087 Oct. 05 18.15ScreenHunter_7088 Oct. 05 18.15ScreenHunter_7089 Oct. 05 18.15ScreenHunter_7090 Oct. 05 18.15ScreenHunter_7091 Oct. 05 18.15ScreenHunter_7092 Oct. 05 18.15ScreenHunter_7093 Oct. 05 18.15
КОНТАКТИ

„Морски дар 09“ ЕООД – риба и рибни продукти – morskidar.bg
Адрес: гр. София, кв. Военна рампа, ул. Проф. Иван Георгов №3
Тел.: 02 957 20 58
Моб. тел.: 0895 763 436
E-mail: morskidar@ abv.bg; info@ morskidar.bg

Текст и изображения: morskidar.bg

За автора