ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ЗА НАС

ScreenHunter_2970 Oct. 02 22.22Община Плевен заема централната част на Дунавската равнина и е разположен на почти еднакво разстояние от река Дунав и Стара планина.

Градът се намира на 170 км от столицата София. Достъпът до града по река Дунав се осъществява чрез пристанище Сомовит, отстоящо на 30 км от Плевен. В момента се работи по създаване на възможности за използване на едно от близките военни летища за граждански и транспортни полети.

Плевенска област е с 350 хиляди жители, от тях 150 хиляди населяват самия град и така го превръщат в силно урбанистичен център и седми по големина в България. В общината има 25 населени места.

Плевен е в зона с умерено-континентален климат с големи температурни амплитуди. Средногодишната температура е 10,8 градуса по Целзии. Водните ресурси се осигуряват от реките Вит и Тученишка, а също така и от карстови извори, артезиански кладенци и подземни води.

Почвите се отличават със своето разнообразие, но преобладаващи са черноземните. Прави впечатление големият дял на земеделските територии – 79% при средно за страната 65%. Културните растения, които се отглеждат са главно пшеница, царевица, слънчоглед. От овощните видове са разпространени ябълки, круши, дюля, череша, кайсия, орех. Доминантни за общината са лозовите насаждения – над 12 000 дка. През 1890 г. в Плевен се открива първото в страната лозаро-винарско училище, а няколко години по-късно и първата винарска изба. Градът се утвърждава като лозарски център.

С уникалното съчеотание на природа, археология и самобитност природният резерват в местността “Чернелка” е едно от предпочитаните места за посещение от природолюбители.

Резерватът е разположен в централната част на Дунавската равнина на около 12 км от гр. Плевен. По протежение на 7 км малката река Чернелка е образувала живописен карстов каньон с ширина от 60 до 200 м и с височина на скалния венец от 10 до 30 м.

Наличието на изключителноспецифична растителност и богата фауна обуславя обявяването на местността за природна забележителност през 1969 г.

В долината на река Чернелка са открити ценни археологически находки: изображения на човешки, животински и геометрични фигури от бронзовата епоха, праисторически рисунки, следи от строителство, които са от по-късно време – ІХ-ХІV век.

Интерес за посетителите са – праисторическото селище при естествената скална колона “Мечока”, късноантичната и средновековна крепост “Градище”, “Царевата пещера”, римски път, запазен и използван на места и до днес.

В красивата местност е разположена хижа “Капчука”. Тя разполага с 22 легла, трапезария и кухня. Предстоящата реконструкция на сградата е с цел превръщането й в привлекателен туристически обект.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
На територията на Община Плевен функционират Районен център по здравеопазване, Многопрофилна болница за активно лечение, Болнична база за активно лечение към Военно Медицинска Академия – София, 16 диагностично-консултативни медицински центрове, 16 лаборатории и 273 индивидуални лекарски и стоматологични практики. За профилактиката и лечението на жителите на общината и региона се грижат и Център за спешна медицинска помощ, Хигиенно-епидемиологична инспекция, Районен център за трансфузионна хематология, Дом за медико-социални грижи за деца.
Специалистите в диагностично-консултативните центрове и индивидуалните практики извършват изцяло извънболничната медицинска помощ
Отглеждането и възпитанието на децата от 1 до 3 годишна възраст се извършва в 8 детски ясли с 480 места. В Плевен работи детска млечна кухня, която осигурява ежедневно храна за 1200 деца.
Социалните услуги, предлагани на гражданите се осъществяват в Дом за стари хора, разположен в близост до града, който разполага с 60 места и два домашни социални патронажа с възможност да обслужват 450 лица, център за рехабилитация и социална интеграция и 5 културни клуба на инвалида.
Университетска многопрофилната болница за активно лечение “Д-р Г. Странски” е разположена на площ 102 899 кв.м. Болницата разполага с диагностично-консултативен блок, 62 приемно-консултативни кабинета, 9 медико-диагностични лаборатории, 56 стационарни отделения, център за хемодиализа, аптека и административно-стопански блок. В нейния състав са включени 4 отделения с диспансерни функции – отделение по дерматология и венерология, отделение по психиатрия, отделение по туберколоза и белодробни болести и отделение по онкология.
Многопрофилна болница за активно лечение към Военно Медицинска Академия обслужва военнослужащите от Плевенска, Ловешка, Габровска, В.Търновска и Русенска област. Базата разполага с диагностично-консултативен блок, отделения по хирургия, вътрешни болести, психо-неврология, физиотерапия, анестезиология и интензивно лечение, клинична и микробиологична лаборатории. От началото на годината базата разполага с компютърен томограф. Разкрита е и уникална лаборатория по неврофизиология.

В Медицинския университет се подготвят около 700 бъдещи лекари, в това число и чужденци. Обучението им се води от високо квалифицирани преподаватели в съвременно оборудвани база, а практическата им подготовка и специализация се извършва в Многопрофилната болница за активно лечение.
В Медицинския колеж в момента се обучават около 250 души по четири специалности – медицински сестри, рехабилитатори, акушерки и медицински лаборанти.

ОБРАЗОВАНИЕ
Персоналът в плевенските училища и детски заведения е висококвалифициран. Повече от 30 % от педагозите притежават различни професионално-квалификационни степени. Около 80 % са учителите с висше образование.

Днес в Община Плевен има 37 детски заведения, 39 общообразователни и 13 професионални училища.
Във всички детски и учебни заведения на територията на общината се възпитават и обучават 25 859 деца и ученици.
Средните учебни заведения и профилираните гимназии – Математическа, Езикова, Музикална, Спортна и Финансово-стопанска, както и професионалните гимназии със съвременните си специалности задоволяват напълно интересите на учениците и потребностите от кадри на икономиката в Общината.

Градът предлага възможности и за придобиване на висше образование. В Медицинския университет се обучават около 700 бъдещи лекари, в това число и чужденци. Обучението им се води от високо квалифицирани преподаватели в съвременно оборудвани база, а практическата им подготовка и специализация се извършва в Многопрофилната болница за активно лечение. В “Медицински колеж” – Плевен в момента се обучават около 250 души по четири специалности – медицински сестри, рехабилитатори, акушерки и медицински лаборанти.
Плевенските младежи и девойки могат да получат магистърска или бакалавърска степен и във филиала на Великотърновския университет “Св.Св.Кирил и Методий”.

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
Драматичният театър “Иван Радоев” е основан през 1919 г. Сградата, в която се помещава е обявена за паметник на архитектурата с национално значение. Интериорът е издържан в традициите на европейския градски стил от края на ХІХ век. Институтът налага своето присъствие в културния живот не само на града, но и в театралното пространство на страната.

Безчислени са концертните изяви и представления на хора и оркестъра при Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци в Плевен. Сформиран е през 1959г. Пред българската и чуждестранна публика ансамбълът представя автентични и оригинално преработени творби от Северна България. Редица са международните признания – първи награди и лауреатски звания от Международни хорови конкурси, многобройни записи за Българското национално радио, за радио Би Би Си, Москва, Братислава, Брюксел, Женева, Анкара.

Художествена галерия “Илия Бешков”възниква през 1958 г. като отдел към Историческия музей. Като самостоятелна институция се отделя през 1973 г. Притежава богат фонд от творби – живопис, графика, скулптура. Съхраняват се творби на Владимир Димитров-Майстора, Дечко Узунов, Николай Павлович, Георги Данчов, Илия Бешков, Светлин Русев, Сидония Атанасова и др. Галерията притежава платна от световноизвестни художници Рембранд, Домие, Кете Колвиц и др.

Плевенската филхармония с открита оперна сценасъществува от около 50 г. и за този не малък период се е утвърдила като една от водещите в България. Основана е от големия български музикант Саша Попов. Всяка година филхармонията изнася десетки концерти в България и много европейски страни, съпровожда конкурса за млади оперни изпълнители в град Плевен. С името на Плевенската филхармония са свързани именити български и чуждестранни диригенти и солисти.

Постоянна изложба-дарение “Светлин Русев” е открита през 1984 г. в изключително уникална сграда. Един от най-известните художници на България – Светлин Русев, дарява на родния си град Плевен, богата колекция от 400 картини и скулптури на световни и български майстори на изкуството. Постоянната експозиция предлага повече от 250 ценни художествени произведения.

Културният живот на града има своите безспорни приоритети – международният музикален фестивал “Катя Попова”, Националният конкурс за българска драматургия “Иван Радоев”, Национално бианале за малки форми, Международно бианале по фотография “Фодар”, Национален фестивал на авангардния видеофилм и видеопродукция “Артвизия” и други.

ПРИРОДА
С уникалното съчеотание на природа, археология и самобитност природният резерват в местността “Чернелка” е едно от предпочитаните места за посещение от природолюбители.
Резерватът е разположен в централната ча

ст на Дунавската равнина на около 12 км от гр. Плевен. По протежение на 7 км малката река Чернелка е образувала живописен карстов каньон с ширина от 60 до 200 м и с височина на скалния венец от 10 до 30 м. Наличието на изключителнопецифична растителност и богата фауна обуславя обявяването на местността за природна забележителност през 1969 г.

В долината на река Чернелка са открити ценни археологически находки: изображения на човешки, животински и геометрични фигури от бронзовата епоха, праисторически рисунки, следи от строителство, които са от по-късно време – ІХ-ХІV век.

Интерес за посетителите са – праисторическото селище при естествената скална колона “Мечока”, късноантичната и средновековна крепост “Градище”, “Царевата пещера”, римски път, запазен и използван на места и до днес.

В красивата местност е разположена хижа “Капчука”. Тя разполага с 22 легла, трапезария и кухня. Предстоящата реконструкция на сградата е с цел превръщането й в привлекателен туристически обект.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_2955 Oct. 02 22.17ScreenHunter_2964 Oct. 02 22.18ScreenHunter_2963 Oct. 02 22.18ScreenHunter_2962 Oct. 02 22.18ScreenHunter_2961 Oct. 02 22.18ScreenHunter_2960 Oct. 02 22.18ScreenHunter_2959 Oct. 02 22.18ScreenHunter_2958 Oct. 02 22.18ScreenHunter_2957 Oct. 02 22.18ScreenHunter_2956 Oct. 02 22.17
КОНТАКТИ

ОБЩИНА ПЛЕВЕН – pleven.bg
Адрес: гр. Плевен, пл. Възраждане №2
Тел.: 064 881 200; 064 844 230
E-mail: mayor@ pleven.bg

Текст и изображения: pleven.bg

За автора