“Офис България” ООД – застрахователни услуги – Враца

ЗА НАС

ScreenHunter_13653 Jan. 20 06.58ОФИС – БЪЛГАРИЯ ООД предлага застрахователни услуги.Създадена е през 2004 г. Занимаваме се активно в сферата на застраховането. Работим като посредник между всички застрахователни компании и клиенти, осигурявайки на клиентите подходящ застраховател и застрахователни продукти при най-добри цени.

Работим основно в общото застраховане-имуществено, автомобилно и др. Също така работим и в сектора на животозастраховането.
С опита си стоим близо до клиентите си, превръщайки се в тяхно доверено лице.
Държим на точност, коректност, лоялност и отзивчивост. Имаме индивидуален подход към всеки отделен клиент.
Работим в добро сътрудничество със всички застрахователни компании на българския пазар.

УСЛУГИ
  • Гражданска отговорност
  • Каско
  • Зелена карта
  • Имуществени застраховки
  • Застраховки живот
  • Медицински застраховки
  • Земеделски застраховки
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_13652 Jan. 20 06.57ScreenHunter_13651 Jan. 20 06.57ScreenHunter_13650 Jan. 20 06.56
КОНТАКТИ

“Офис България” ООД – застрахователни услуги – Враца
Адрес: гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” №72, вх. В, ет. 4, ап. 37
Тел.: 092 666 220
Моб. тел.: 0888 377 371; 0887 586 645
E-mail: ofis_bulgaria@ abv.bg

За автора