“А-Тест-Серт” ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter 1202Фирма “А-Тест-Серт” ЕООД бе създадена на 05.08.2002 г. в град София. Целта на фирмата е да предоставя услуги позволяващи на нашите клиенти да подобрят техния продукт до европейско и/или световно ниво.

Особено ценим нашия екип съставен от специалисти в различни области: водещи специалисти в областта на заваряването, инженерните науки, управление на качеството.

Сертификационни услуги :

Орган по сертификация на персонал с обхват на акредитацията съгласно БДС EN 17024: Сертификация на “Изпълнителски персонал по заваряване” (заварчици).

УСЛУГИ

За подготовка на проекти по програмите на Европейския Съюз.

За Програма ФАР.

За Структурни и кохезионни фондове на ЕС.

За инженерингова дейност.

За времето на своето съществуване А – Тест – Серт ЕООД се е утвърдилa и наложилa, като една от най – добрите фирми в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter 1196ScreenHunter 1197
КОНТАКТИ

“А-Тест-Серт” ЕООД – atestcert.com
Адрес: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. “Добър Юнак” № 6, партер
Тел./Факс: 02 865 01 92
Моб.тел.: 0889 671 493; 0888 860 863
Е-mail: atestcert@ abv.bg

Текст и изображения: atestcert.com

За автора