ЕТ Верас 90 Алиш Хамид – Млечни продукти

ScreenHunter_35563 Mar. 17 20.25ЕТ Верас 90 Алиш Хамид - Млечни продукти
Адрес: с. Ясеновец, ул. Иван Вазов 23
Моб.тел.: 0899 184 825
E-mail: alis.hamid@ abv.bg
Posted On 06 Mar 2017

Филипополис РК ООД – Млечни продукти

ScreenHunter_36074 Mar. 23 18.06Филипополис РК ООД - Млечни продукти
Адрес: гр. Пловдив, р-н Западен, ул. Просвета № 2 А
Тел.: 032 240 158
Факс: 032 240 157
E-mail: philipopolis@ philipopolis.eu
Posted On 06 Mar 2017

ЕТ Стоми – Стоимен Грозданов – Строителни дейности Бургас

ScreenHunter_30729 Oct. 29 07.36ЕТ Стоми - Стоимен Грозданов - Строителни дейности Бургас
Адрес: гр. Бургас, ул. Цар Самуил 59
Тел.: 056 818 831
Моб.тел.: 0888 451 034
E-mail: stomisng@ abv.bg
Posted On 06 Mar 2017